Ласкаво просимо в бездротову систему доступу в мережу Інтернет (далі – Сервіс), надану компанією ТОВ «ПС Груп» (далі – Компанія) спільно з Інтернет-провайдерами у вашому регіоні та компаніями (далі – Партнери), на території яких розташований Сервіс. Умови цієї Угоди (далі – Угода) регулюють відносини між Вами (далі – Користувач) та Компанією. Роблячи запит на доступ або використовуючи Сервіс, Користувач погоджується з цією Угодою та з використанням Сервісу відповідно до цієї Угоди.

Визначення.

«Користувачі» – фізичні особи, які підключилися до мережі безкоштовного, бездротового доступу до мережі Інтернет з використанням технології Wi-Fi на території магазинів, закладів громадського харчування, банків, кінотеатрів, розважальних комплексів, а також інших об’єктів, і можуть користуватися послугою доступу до мережі Інтернет без укладання письмового договору шляхом приєднання до публічної оферти Компанії. 

«Сервіс» – це програмно-апаратний комплекс, що включає:

А. комплекс спеціального обладнання, яке підключено до мережі безкоштовного, бездротового доступу до Інтернет з використанням технології Wi-Fi, що належить Компанії, і яке встановлено на території закладів громадського харчування, кінотеатрів, розважальних комплексів, а також інших об’єктів;

Б. програмне забезпечення управління параметрами обладнання, авторизації користувачів, адміністрування Контенту та збору й обробки інформації статистичних даних.

«Контент» – інформація рекламного характеру (рекламна інформація) про різні товари і послуги.

1. Прийняття Умов Угоди.

Натиснувши на кнопку відкриття доступу в Інтернет на стартовій сторінці Сервісу, Користувач підтверджує, що прочитав, зрозумів і згоден з Умовами цієї Угоди; Якщо Користувач не згоден з Умовами цієї Угоди, він не може використовувати цей Сервіс. Користувач погоджується з тим, що факт будь-якого використання Сервісу, в тому числі перегляд інформації та матеріалів рекламного формату і характеру, а також всі інші дії та послуги, можливі і пов’язані з використанням Сервісу та/або його компонентів, означає згоду Користувача з умовами цієї Угоди в повному обсязі і приєднання до цієї Угоди. Користувач не може користуватися Сервісом і не може приєднатися до Угоди, якщо він не є дієздатною особою, в тому числі, якщо Користувач не досяг встановленого законом віку дієздатності, або якщо Користувачу законодавством України, держави, резидентом якої є Користувач або з території якого Користувач користується Сервісом, заборонено використання послуг, що надаються Сервісом.

Дія цієї Угоди поширюється також на оновлення, розширення, модифікації, доповнення та будь-які компоненти Сервісу.

Правовідносини, що виникають між Користувачем та Компанією після авторизації на цій web-сторінці, регулюються цією Угодою, яка є офіційною публічною офертою (пропозицією) і містить всі істотні умови надання послуг відповідно до вимог ст.ст. 633, 641 і розділу 63 Цивільного кодексу України.

2. Плата за обслуговування.

Доступ до Сервісу є безкоштовним.

3. Умови користування Сервісом.

Для отримання доступу до мережі Інтернет Користувач повинен підключитися до гостьової бездротової мережі локації, в якій знаходиться Користувач. Після натискання Користувач переглядає інформацію рекламного характеру обумовлену кількість секунд. Після перегляду Користувачеві надається вибір ознайомитися з інформацією рекламного характеру докладніше, перейшовши на сайт рекламодавця, або почати використовувати мережу Інтернет.

Користувачеві заборонено здійснювати будь-яку діяльність, що порушує використання можливостей Сервісу, перешкоджає роботі мережевого обладнання, яке може призвести до збоїв у роботі Сервісу, або порушує права інших Користувачів, завдає матеріальної чи моральної шкоди Компанії або третім особам, а також порушує Умови цієї Угоди.

Користувач несе виняткову відповідальність за всі порушення цієї Угоди або за будь-яку дію, яка порушує законодавство та нормативні акти України, а так само за всі наслідки таких порушень, включно збитки і шкоду, яких зазнала Компанія від такого впливу, а також відповідальність перед третіми особами.

Користувач зобов’язується не використовувати і не намагатися використовувати послуги Сервісу в будь-яких шахрайських, незаконних, агресивних або образливих цілях або так, щоб завдати шкоди або викликати ризик для Компанії, її комерційної діяльності, репутації, співробітників, інших користувачів, обладнання або будь-якої третьої особи.

Компанія в жодному разі не несе відповідальності за всі дії Користувача, пов’язані з порушенням цієї Угоди або законодавства України.

Компанія не може гарантувати, що будь-який Контент та інформація, надана Сервісом, буде актуальною, точною і достовірною.

Компанія не несе відповідальності за інформацію, яку Користувачі передають за допомогою Сервісу. Також Компанія не несе відповідальності за втрату такої інформації.

Компанія не несе відповідальності за будь-який вплив чи переривання комерційної діяльності в результаті використання Сервісу. Компанія не гарантує безперебійність роботи Сервісу.

4. Згода на збір та обробку персональних даних.

Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає Компанії свою згоду на обробку всіх його персональних даних відповідно до визначеної мети їх обробки без обмеження терміну зберігання та обробки персональних даних. Компанія також має право на зберігання і обробку персональних даних Користувача, отриманих із загальнодоступних джерел.

Метою обробки персональних даних Користувача є забезпечення реалізації відносин у сфері надання послуг Користувачу через використання Сервісу, забезпечення реалізації комерційної діяльності Компанії, дотримання вимог чинного законодавства України.

Компанія має право передавати персональні дані Користувача розпорядникам баз персональних даних Компанії, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб’єкта персональних даних або інших осіб, не повідомляючи додатково суб’єкта персональних даних.

Користувач може подати заявку на видалення Персональних даних.

5. Політика конфіденційності.

Ця Політика конфіденційності має на меті поінформувати Користувача про те, як Компанія працює з персональними даними користувачів, які Компанія обробляє. Якщо Користувач не згоден з якою-небудь частиною цієї Політики конфіденційності, Компанія не може надати Користувачеві Сервіс, і Користувачеві слід припинити доступ до Сервісу.

Компанія одержує, зберігає і обробляє інформацію, яку Користувач робить доступною для Компанії, коли здійснює доступ або використовує Сервіс. Наприклад, у тих випадках, коли Користувач:

  • заповнює яку-небудь форму в Сервісі, зокрема, при участі в опитуванні;
  • залишає свій номер телефону, електронний адрес чи інші контактні дані;
  • авторизується через свій обліковий запис на сторонньому веб-сайті (наприклад, Facebook), в такому випадку Компанія буде отримувати Персональні дані Користувача, що надаються сторонньому веб-сайту, тією мірою, якою це допускають налаштування Користувача на сторонньому веб-сайті і дозволено Користувачем.

Сервіс збирає і оперує MAC-адресами всіх користувачів Сервісу для статистичного аналізу Сервісу з метою поліпшення структури, наочності наданої інформації, а також вивчення інтересу до продуктів і послуг Компанії.

Компанія використовує і обробляє інформацію про користувачів для таких основних цілей:

  • для забезпечення Користувачеві доступу до Сервісу і можливості використовувати його;
  • для забезпечення функціонування, захисту, поліпшення й оптимізації Сервісу, комерційної діяльності Компанії, для проведення аналітичної роботи і досліджень, для реклами і маркетингу;
  • за наявності згоди Користувача, для надсилання на адресу Користувача повідомлень, пов’язаних з маркетингом і просуванням продукції, а також іншої інформації, яка може бути цікава Користувачеві, включаючи інформацію, що розсилається від імені ділових партнерів Компанії, яка, на нашу думку, може бути цікава Користувачеві.

Компанія зобов’язується застосовувати розумні та необхідні заходи для захисту всієї інформації, що зберігається на сервері, від несанкціонованого доступу і розкриття.

Користуючись цим Сервісом, Користувач цілком погоджується з політикою Компанії щодо захисту інформації про користувачів, отриманої електронним способом, і з тим, що Компанія може обробляти інформацію в зазначених вище цілях.

Компанія має право надавати Партнерам, а також їхнім працівникам дозвіл на використання та обробку Персональних даних Користувача в такому ж порядку і в тому ж обсязі, що дозволені відповідно до положень цієї Політики конфіденційності. Такі Партнери дотримуються тих самих зобов’язань, які існують у Компанії, щодо охорони Персональних даних Користувача відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.

6. Повідомлення про охоронювані права.

Усі товарні знаки, знаки обслуговування, логотипи, комерційні позначення і будь-які інші охоронювані позначення Компанії, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Компанії. Будь-які інші товарні знаки, знаки обслуговування, логотипи, комерційні позначення і будь-які інші охоронювані позначення є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних осіб.

Користувач підтверджує і погоджується, що Сервіс, Контент, включаючи всі пов’язані з ними права інтелектуальної власності, належать виключно Компанії та її ліцензіарам. Користувач не має права видаляти, змінювати чи приховувати знаки охорони авторського права, товарних знаків, знаків обслуговування або повідомлення про інші охоронювані права.

Інформація, розміщена на Сервісі, є об’єктом інтелектуальної власності і захищається законодавством у сфері захисту авторських прав.

Будь-які дії, спрямовані на копіювання, переробку, відтворення, розповсюдження або передання в оренду, викладання в вільне користування в мережу Інтернет, а також використання в засобах масової інформації Контенту, без письмового дозволу власника виняткових прав на Контент і без наданого посилання на використовуваний Контент забороняються, за винятком випадків, коли це передбачено в цій Угоді.

Права на Сервіс належать Компанії.

Користувач не має права використовувати, приховувати, змінювати товарні знаки, торгові марки і знаки, фірмові найменування чи інші об’єкти Компанії, якщо інше не передбачено окремими угодами з власниками цих об’єктів.

7. Безпека.

Бездротові системи, такі як цей Сервіс, використовують радіоканали для передавання даних через складну мережу. Приватність не може бути гарантована в повному обсязі. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем чи будь-якою іншою стороною за будь-яке вторгнення в приватне життя, що може виникнути під час використання Сервісу. Користувач визнає, що Сервіс по суті не є безпечним і що бездротовий зв’язок може бути перехоплено обладнанням і програмним забезпеченням, призначеним для цієї мети. Користувач надалі погоджується, що він є відповідальним за вживання таких заходів безпеки, які найбільше підходять для Користувача і призначеного використання Сервісу. Користувач погоджується і бере на себе всі ризики, що випливають з використання або пов’язані з використанням Користувачем Сервісу.

Будь-ласка, не користуйтесь цією мережею для здійснення будь-яких форм оплати. Завжди перевіряйте протокол шифрування сайту (URL сайту повинен бути у форматі https://сайт.домен, не http://сайт.домен) передаючи конфіденційну інформацію, паролі, тощо.

Дія цієї Угоди є безстроковою до моменту її розірвання однією зі сторін.